User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

MỪNG TẠP CHÍ SÓNG THẦN MƯỜI LĂM TUỔI

-Hải Bằng.HDB & Bạch Cúc.NTN

Tặng Chủ Nhiệm Phạm Bá Vinh

alt

alt

[Thơ lục bát bát cú Kiều lẩy*]

NHỮNG LÀ RẦY ƯỚC MAI AO

 

Những là rầy ước mai ao (Kiều 3061)

Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình (K. 3070)

Giầu vì bạn, sang vợ mình **

Sóng Thần thẳng đứng, sóng tình ngả nghiêng

Bốn phương tụ nghĩa bạn hiền

Vần thơ, ca khúc giao duyên mặn mà

Một lời đã biết đến ta (K.2203)

Muôn chung, nghìn tứ cũng là có nhau (K.2204)

*

*Thể thơ “lục bát bát cú” tạm gọi là thơ “Việt Luật”là thể thơ lục bát bát cú (tương tự như Đường luật thất ngôn bát cú) thường được các Nhà Nho như Nguyễn Du dùng làm đoạn mở đầu trong Đoạn Trường Tân Thanh, hay Đặng Trần Côn  trong Chinh Phụ Ngâm Khúc, hay Nguyễn Gia Thiều trong Cung Oán Ngâm Khúc, hay Phan Huy Ích trong Tỳ Bà Hành.

 

**Tục ngữ “giầu vì bạn, sang vì vợ” ngụ ý “giầu không bỏ bạn; sang không phụ vợ

alt

 

Hải Bằng.HDB & Bạch Cúc.NTN