User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

alt

Đứng: Minh, Thông, Ánh, Tân
Ngồi: Thầy Trí, Tỵ (giám thị), Thầy Châu

alt

Đứng: . . .
Ngồi: . . ., Ánh, Thông, Thầy Trí, Tân, Thầy Châu.

 

Huỳnh Hữu Trí