User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Tại sao Nguyễn Trường Tộ, cũng như một số nhân tài đương thời khác như Trương Vĩnh Ký (1837-1898), Bùi Viện (1835-1878), Nguyễn Lộ Trạch (1852-1895), Đinh Văn Điền, Phạm Phú Thứ, đã không thi thố được tài năng để rồi đất nước ta bị rơi vào vòng nô lệ Pháp? 
 
Một Nhân Tài Lớn Bị Mai Một
 
      Nguyễn Trường Tộ sinh ra trong hoàn  cảnh đất nước ta hết sức bi đát: vua thì không phải là bậc minh quân, đầu óc thủ cựu, chủ trương “xưa hơn nay”, coi người Tây Phương là “bạch quỷ”; đạo Gia Tô là “tà giáo”; chỉ vui hưởng lạc; vợ nhiều, con lắm, xây đắp lâu đài; buông thả trong thi phú; các quyền thần
(Tôn Thất Tuyết & Nguyễn Văn Tường) thì kéo bè, kết đảng thao túng triều chính; dân tình đói khổ, bất mãn; người theo đạo bị bức hại; loạn lạc triền miên; thực dân Pháp tìm mọi cách thôn tính nước ta.
 
      Ông được du học thành tài và được nhìn thấy tận mắt những sự tiến bộ của Tây Phương.  Trở về quê hương, ông viết nhiều bản điều trần đưa ra các kế hoạch cải cách toàn diện.  Vua quan đọc nhưng không thực hiện.  Quá buồn chán, ông sinh bệnh, thổ huyết, rồi qua đời vào ngày 22/11/1871, hưởng dương 43 năm.
      Tại sao nhân tài Nguyễn Trường Tộ không được trọng dụng?  - Tại sao triều đình không nhìn thấy được mối nguy cơ mất nước để mà canh tân, thay đổi? - Phải chăng đất nước đã tới thời mạt vận do các nghiệp ác của vua quan Triều Nguyễn để rồi nước ta phải chịu rơi vào cảnh nô lệ Pháp quốc?
Vua Gia Long (1759-1820) có tới 31 con gồm 13 con trai và 18 con gái.  
Vua Minh Mạng (1791-1841), con thứ 4 của Gia long, có 142 con gồm 78 con trai và 64 con gái.
Vua Thiệu Trị (1807-1847) có 64 con gồm 29 con trai và 35 con gái.
Vua Tự Đức (1829-1883), con Thiệu Trị, có 104 bà vợ, không có con.
 
Nguyễn Trường Tộ: Thân Thế & Sự Nghiệp
 
alt

Nguyễn Trường Tộ (1828–1871)
Nguồn ảnh: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn

     
Nguyễn Trường Tộ sinh tại làng Bùi Chu, Hưng Nguyên, Nghệ An trong một gia đình theo Công Giáo.  Ông là người có đạo hạnh, tinh thông Nho Học, và có sở học tiến bộ sâu rộng của Tây Phương, và được ca ngợi là Trạng Tộ.
Năm 27 tuổi, ông được Giám Mục Gauthier (Ngô Gia Hậu) mời dạy chữ Hán cho chủng viện Tân Ấp, xứ Xã Đoài và ngược lại, ông được Giám Mục dạy cho tiếng Pháp và các kiến thức khoa học đương thời của Tây Phương.  
Năm 1858, ông được GM Gauthier đưa qua Huơng Cảng (HongKong), Tân Gia Ba (Singapore), Thụy sĩ (Switzerland), Roma (diện kiến Giáo Hoàng), rồi qua ngụ tại Pháp. Trong khoảng 2 năm tại Pháp, ông đã được học các môn như Kinh Tế, Luật Pháp, Chính Trị, Khoa Học, Ngoại Giao, Quốc Phòng, Tổ Chức, v.v.   Tóm lại, ông đã thâu gom được một số kiến thức rất quý báu cộng với tấm lòng yêu nước, thương nòi thiết tha, ông ôm một giấc mơ canh tân xứ sở, làm cho nướcViệt trở thành một nước phú cường.
Năm 1861, ông trở về nước giữa lúc Pháp đã chiếm lục tỉnh Nam Kỳ và ông miễn cưỡng phải làm chức từ-hàn (thông dịch viên) và bị triều đình nghi kị là tay sai của ngoại bang.  
Năm 1862, ông xin thôi chức từ hàn, lui về quê, đem hết tâm huyết ra viết các bản điều trần đưa ra các kế sách thực tiễn làn cho đất nước phú cường, tránh rơi vào họa cai trị của ngoại bang.  
Nhưng giấc mơ đẹp đó đã không biến được thành sự thật.  Tại sao?  Tại vì tinh thần thủ cựu cực đoan của vua qua Triều Nguyễn hay vì vận mệnh của nòi giống Việt đã được an bài như vậy?
 
Ngày nay, lịch sử tái diễn: đất nước ta lại bị đặt dưới sự cai trị ngông cuồng của tập đoàn đảng cộng sản.  Triều đình cộng sản cũng chỉ lo hưởng thụ tối đa, bức hại các tôn giáo và những nhân vật bất đồng chính kiến, bóp ngẹt mọi nguồn thông tin, dung dưỡng các đảng viên và cán bộ từ xã thôn trở lên tham nhũng, v.v.  Hâu quả trước mắt là đang bị Trung Cộng xáp nhập coi như là một châu, quận của Trung Quốc thuở 1000 năm Bắc thuộc trước đây.  Chắc chắn rằng, nếu Đảng CSVN không kịp thời thức tỉnh thì nhân dân sẽ đứng lên tiêu diệt Đảng với sự yểm trợ cuả các nước liên hệ.  Ngày đó không xa lắm.
 
Tóm Tắt Nội Dung các Bản Điều Trần
 
      Trong vòng mười năm từ 1861 đến 1871, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên Triều Đình Huế 58 bản điều trần mà Linh Mục Trương Bá Cẩn đã sưu tầm được và đăng trong Nguyễn Trường Tộ - Con Người và Di Cảo.  
Về chính trị và ngoại giao, ông viết Thiên Hạ Phân Hợp Đại Thế Luận (1863) và Kế Ly Gián Giữa Anh và Pháp, chủ trương thiết lập liên lạc với hầu hết các nước Tây Phương (1871), bỏ thái độ kỳ thị tôn giáo trong Giáo Môn Luận (1863) .
Về kinh tế, ông đạo đạt Lục Lợi (1864) và Khai Hoang (1866), chủ trương mở cửa cho ngoại quốc vào buôn bán để đánh thuế và tài trợ cho các nhà buôn và nông gia để tăng sản xuất.  
Về quân sự, ông đề nghị Tái Tu Võ Bị (1869), cho người đi học kỹ thuật đúc súng và đóng tầu.  
Về giáo dục, ông chủ trương đón nhận Tây Học, gửi nhiều du học sinh ra ngoại quốc (1871) để có những chuyên viên cần thiết; thay đổi nội dung giáo dục, lấy quốc âm (Nôm) thay thế chữ Hán,cải tổ chế độ thi cử.
Một thí dụ trong những đề nghị của ông:
Trong Tế cấp Bát Điều (Tám Điều cần Làm Gấp), ông viết:
 
Tôi tính, lương của một quan Tri Huyện, mỗi ngày không quá ba hay bốn thạch, nuôi một người còn chưa đủ huống chi nuôi một gia đình nhà quan.  Đã biết rõ thiếu hụt mà cứ đem lời suông khuyên người ta thanh liêm, như thế là ngầm để cho người ta tham nhũng.
 
Ông viết thêm:
 
Lương bổng một năm của một Lục Bộ Đại Thần nước ta không bằng hai ngày lương của một nguyên soái nước Pháp.  Một ngày lương của một Tổng Đốc nước Anh tương đương với một năm lương của một quan đại thần nước ta… Tôi xin đề nghị lấy những của cải phù phiếm xa hoa trong dân gian để thêm lương cho các quan binh.  Đó là lý do hết sức chính đáng.   Nếu vậy mà họ còn tham ô mới có thể trách họ được.
 
Ông biết triều đình nghi kỵ ông, nên ông biện bạch:
 
Vì tôi là kẻ tự biết rõ mình, thấy mình một cách chính xác; bao nhiêu những việc thế tình nham hiểm, hoạn hải, ba đào, không việc gì không biết, nên mới cam tâm chịu ba tội ấy [tội “thân phận hèn mọn mà dám nói chuyện cao xa; tội “Ở trong vòng quân địch mà lại ôm chí khác”; tội “Bị nghi kỵ mà vẫn dâng ý kiến”.], chuốc lấy mối lo không phải phận sự của mình;… Người xưa xét người không phải ở chỗ thành bại; mà xét ở chỗ có hay không có tấm lòng.  Có lòng mà gặp thời đắc dụng là điều may.  Có lòng mà gặp thời không tốt, đến phải cô quạnh không chỗ nương thân lại còn mắc tội, ấy là điều không may.… tôi xin dâng mấy bài Thiên Hạ Phân Hợp Đại Thế Luận, Tế Cấp Luận, Giáo Môn Luận, để cho ngụm nước nơi chỗ chân trâu nhờ sông ngòi có thể chảy thấu ra biển cả.  Được như thế… tôi dẫu chết vùi nơi chốn mường mọi cũng tỏ được tấm lòng không quên nguồn gốc.
 
Thái độ của vua quan triều Nguyễn đối với các điều trần của NTT như thế nào?
 
      Các bản điều trần của ông đều được vua Tự Đức cứu xét, bàn bạc với các quan, và đem ra thực hiện, nhưng chỉ thực hiện lừng chừng và muộn màng.  Tiếng nói của ông như đã gặp phải những bức tường đá.  Hơn nữa, ông còn bị nghi ngờ làm tay sai cho Pháp.
Vua Tự Đức có thái độ ngập ngừng, lo ngại; các quan thì nín khe, không dám tỏ rõ lập trường (ba quan Phụ Chính là Trần Tiễn Thành: có đạo hạnh, nhưng không có thực quyền; Tôn Thất Thuyết là võ biền, ít học; nắm quyền lực chính; Nguyễn Văn Tường là loại cơ hội chủ nghĩa, xu nịnh, cất kết với Thuyết sát hại Đại Thần Trần Tiễn Thành).  
Trước Cơ Mật Viện, vua Tự Đức nói: “Các khanh không nghĩ, không nói thì ai nghĩ, ai nói cho?  … Truyền cho Cơ Mật Viện và Khanh (Trần Tiễn Thành) bàn bạc kỹ (đề xuất của NTT).  Nếu có đường lối nào hay hơn thì càng tốt.”  
Năm 1866, vua Tự Đức cho thực hiện kế hoặch của NTT: Sai hai tỉnh Vĩnh Long và An Giang tuyển lựa học viên học nghề luyện sắt tây, đóng tầu, đúc súng; lại cho phép NTT qua Pháp mời thầy dạy và mua sắm dụng cụ mở trường kỹ thuật ở Huế, nhưng đã muộn, vì thực dân Pháp đã đẩy mạnh nỗ lực lấn chiếm nên kế hoạch đó đã bị bỏ dở.
Các quan như Nguyễn Tri Phương, Võ Trọng Bình tâu với Vua Tự Đức rằng: “Chúng thần xét các khoản mà Ngô Gia Hậu và Nguyễn Trường Tộ kê biên đều là có ích nhưng tốn nhiều thời gian và phí tổn không phải là ít.”   Nhà vua do dự, rồi buông xuôi.
 
Vì không được tin dùng, bắt đầu từ 1862, NTT bỏ nghề thông dịch, trở về quê thực hiện một số công trình xã hội như thiết kế tu viện Dòng Thánh Phaolô Saì Gòn (1863); xây cất Nhà Chung Xã Đoài (1870); đào Kênh Sắt ở Nghệ An (1866); lập kế hoạch giúp dân vùng Xuân Mỹ (Nghệ An) tránh úng lụt, di tới miền đất mới (1869); thiết kế xây dựng nhà nguyện cho dòng nữ tu ở Sài Gòn (1862-63); xây dựng 4 ngôi nhà trong Tòa Giám Mục Xã Đoài (1864-66); giúp Tổng Đốc Nghệ An thực hiện đào Kênh Sắt.
 
Ông qua đời ở quê làng Bùi Chu ngày 10 tháng 10 năm Tự Đức thứ 24, tức ngày 23 tháng 11 năm 1871 mang theo nỗi cổ hận là đã không thực hiện được giấc mơ giúp đất nước cường thịnh hầu tránh nạn ngoại xâm.  Ông viết:
 
Nhất thất túc, thành thiên cổ hận
Tái hồi đầu, thị bách niên cơ
Một lúc sa chân, muôn kiếp hận
Ngoảnh đầu cơ nghiệp rõ trăm năm
*
Thơ của Nguyễn Tường Tộ
 
Dù say mê những tư tưởng cải cách xã hội, Nguyễn Trường Tộ còn là một nhà thơ.  Thơ của ông rất trang trọng, tỏ rõ con người có chí khí cao.  Lời thơ luôn luôn gợi tình cảm yêu nước, thương dân qua những cảnh hùng vĩ của đất nước”
 
Nguy nga, tráng lệ, màu sông núi
Tuyệt đỉnh chia đôi vũ trụ hình
Chiến lũy đã tàn lưu cổ tích
Ngự bia còn đó dấu uy linh
(Dịch giả: Lê Thước)
 
Trời biển tiệp màu chung sắc nước
Mưa rơi sóng vỗ khó phân minh
Nhẹ thuyền sóng biếc cao ba trượng
Mây ám vầng trăng suốt mấy canh
(Lê Thước dịch)
 
Nước non như cũ, hồn soi núi
Cảnh sắc rõ ràng đã đổi thay
Đất nước sơn hà ai đấy chủ?
Biết đem tâm sự hỏi trời thôi
(Lê Thước dịch)
 
Bộc bạch nỗi lòng khi phải hợp tác với Pháp làm thông dịch viên:
 
Dệt mướn thôn Tây chẳng phải nghèo
Khung cửi nhà người sẵn đấy theo
Gấm vóc xóm Đông mà hỏi đến
Kim vàng trân trọng nắn đường thêu
(Lê Thước dịch)
 
Tóm Kết
 
     Phần đông những nhà phân tích đều quy trách nhiệm làm mất nước ta cho tập đoàn vua quan nhà Nguyễn đặc biệt là vua Gia Long, một ông vua hai lòng với người Pháp, độc đoán (giết hại nhiều công thần; bỏ tư cách kế nghiệp của con cả Hoàng Tử Cảnh vì Cảnh mang đầu óc tiến bộ); mượn tay con (Minh Mạng) để tuyệt đối cấm đạo; và tàn bạo (Cả thẩy 117 vị cha, cố, giám mục bị hành quyết gồm 96 vị người Việt, 11 vị người Tây ban Nha, và 10 vị người Pháp.)  
Tính tàn ác và quên nghĩa của Vua Gia Long hẵn đã khiến cả dòng họ Nguyễn đã sống không an ổn: gia đình tranh giành ngôi vị, quyền thần thao túng, con cháu bị sát hại, và nước mất.
Một tác gỉa Pháp, Étiennne Denis nhận xét: “Trong khi các nước láng giềng, kể cả Trung Hoa, đã mở cửa, hoặc tự nguyện, hoặc bị cưỡng ép, cho phép các tầu thuyền và ảnh hưởng của Tây Phương, thì chính sách của Minh Mạng là cự tuyệt thẳng mọi tiếp xúc với “Bạch Quỷ phương Tây”.
 
Lại có người đưa ra nhận định rằng: Nguyễn Huệ mất, Nguyễn Ánh mới thắng được Nhà Tây Sơn và rồi dẫn dắt đất nước vào vòng nô lệ Pháp.  Nếu Nguyn Huệ chưa sớm qua đời (39 tuổi) thì lịch sử đất nước có thể không bị lu mờ như những trang sử đời nhà Nguyễn.  Nếu Nguyễn Trường Tộ gặp được vua Quang Trung thì đất nước ta đã có thể trở thành một nước hùng cường như nước Nhật bởi vì vua Quang Trung là một nhân vật có đầu óc tiến bộ và đã thực hiện những cải cách to lớn của Nguyễn Thiếp (tương tự như của N.T. Tộ).  Trước hết là việc Quang Trung thành khẩn cầu hiền, thu nạp các nhân tài.  Tiếp đến là cải tổ quân chế và quân cụ; ban chiếu “Khuyến Nông” nhằm giải quyết vấn đề ruộng bỏ hoang; chủ trương mở rộng ngoại thương và đặc biệt yêu cầu Nhà Thanh phải mở cửa ải; xuống chiếu sử dụng chữ  Nôm thay cho chữ Hán trong các chiếu biểu (gặp nhiều đối kháng từ giới thủ cựu); cho mở các trường học ở thôn, xã và cho phép sử dụng một số đền chùa làm trường học; không cấm đạo và cho phép tự do tín ngưỡng.
Tiếc thay Nguyễn Huệ mệnh yểu; tiếc thay Nguyễn Trường Tộ không gặp đuợc minh Chúa.  Vận mệnh của đất nước ta dường như đã an bài như thế do những ác nghiệp đã phạm phải từ những thuở khởi đầu Nam Tiến cho đến thời Minh Mạng Thiệu Trị, và Tự Đức.  
 
PHỤ LỤC
Tìm Hiểu Thêm về Thời Đại Minh Mạng - Thiệu Trị - Tự Đức
 
      Học giả Tiến Sĩ Hương Giang Thái Văn Kiểm đã đọc bộ Việt Sử Khảo Luận của Hoàng Cơ Thụy biên soạn trong những năm 1988 đến 1991, và đã ghi lại một giai đoạn lịch sử bi đát của triều đình Tự Ðức - những cảnh  “thí vua” hay “ly miêu, hoán chúa” - trong bài “Nước Loạn Canh Tàn Khóc Biển Dâu” (tr.201) trong Việt Nam Gấm Hoa.  Ðầu đề này là câu thơ thứ  6 trong bài thơ Ðường luật tựa là “Sau Cơn Mưa Gió”  của nữ thi sĩ Tương Phố Ðỗ Thị Ðàm (1897- 1973) [xem: Việt Nam Gấm Hoa,  tr. 215].  
Vua Thiệu Trị có tới 64 người con gồm 29 Hoàng t và 35 Công chúa. Con trưởng của Vua Thiệu Trị là Hồng Bảo bị Hồng Nhậm tức vua Tự Ðức giết vì chống đối di chiếu (?) sửa lại cho Hồng Nhậm nối ngôi.  Người con út là Hồng Dật tức vua Hiệp Hòa cũng bị Thuyết và Tường giết vì nhà vua toan tính giết hai ông này (?).   
Vua Tự Ðức bệnh hoạn, lấy nhiều vợ mà không có con, nên có nuôi 3 người cháu là Ưng Chân (Vua Dục Ðức), Ưng Ðường (Vua Ðồng Khánh), và Ưng Ðăng (Vua Kiến Phúc).
    
Sau khi Vua Tự Ðức mất, hoàng cung Triều Nguyễn bắt đầu rơi vào thảm cảnh tranh giành đẫm máu và nước mắt giữa các anh em trong dòng tộc với sự cấu kết của các quyền thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường với các bà phi, đặc biệt là bà Học Phi, nguyên tên là Yến mà Vua Tự Ðức bắt gặp trú mưa bên bến Vân Trình, được nhà vua thấy vừa ý và cho vời vào cung làm tài nhân rồi sau phong làm Tam Giai Phi.  Sự kiện này khiến cho làng Vân Trình truyền tụng câu ca dao:
 
Trời xui có trận mưa dông
Khiến con chim én vào trong đền vàng
 
Hai ông Phụ Chính Tường và Thuyết cấu kết với các bà phi thao túng triều chính một cách tàn ác khiến cho dân gian gọi họ là “lũ thí”, tức là giết bỏ cả lũ cả loạt các vua Dục Ðức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc,và các đại danh thần như Trần Tiễn Thành.  Các thân thích hoàng tộc và nhiều quan chức ai cũng phải khiếp sợ mà bỏ trốn.  Ðó chính là ý nghĩa của câu thơ “Tóc bạc gấm mây sầu xã tắc” của Sơn Thương Tùng Thiện Vương Miên Thẩm (1819-1870).
Xin lưu ý: trong chính sử trước đây, những sự kiện xy ra thường được ghi chép lại sao cho có lợi cho phe nhóm đang cầm quyền.  Chẳng hạn, hoàng tử Hồng Bảo có thực sự bị vua Thiệu Trị truất ngôi thế tử không, hay đó chỉ là di chiếu giả của nhóm Tường và Thuyết?  Vua Hiệp Hòa có thực sự muốn diệt hai ông Tường và Thuyết, hay đó cũng chỉ là cớ bịa đặt của phe nhóm Tường và Thuyết khi họ muốn diệt ông vua này để lập một ông vua khác non trẻ để dễ khuynh loát?   Vua Kiến Phúc có thực sự qua đời đột ngột vì bệnh hay bị đầu độc vì đã mục kích thấy Nguyễn Văn Tường và bà Học Phi tư thông với nhau?
 
Đầu thế kỷ 19 (1802), đất nước ta bắt đầu rơi vào vòng đô hộ của thực dân Pháp từ triều đại Nguyễn Gia Long.  Người Âu lúc đó bị coi như là Bạch Quỷ và người Pháp âm theo tiếng Việt là Phú Lãng Xa (Francais).
 
Học giả Thái Văn Kiểm viết luận kết về đề tài “Tóc Bạc Gấm Mây Sầu Xã Tắc” như sau:
 
Trong cuộc tiếp xúc Ðông Tây, ngoài cụ Phan Thanh Giản, còn có cụ Trần Tiễn Thành, là hai người đã sớm ý thức sự tiến bộ của Tây Phương, đã nhìn xa, trông rộng hơn bọn quan lại lạc hậu, chỉ biết tranh giành chức tước nhỏ nhen, thi nhau ngâm vịnh, học vấn từ chương, đến khi hữu sự thi trở tay không kịp.
Cụ Trần Tiễn Thành là người đã tiến cử và khuyến khích danh sĩ Nguyễn Trường Tộ (1828- 1871), chủ tương canh tân quốc gia với Tế Cấp Bát Ðiều và rất nhiều bản điều trần lợi ích về nhiều phương diện.  Họ Trần cũng đã tiến cử danh sĩ Nguyễn Lộ Trạch, đồ đệ của Nguyễn Trường Tộ, lên vua Tự Ðức với bản điều trần Thời Vụ Sách. Vì mến tài đức của Nguyễn Lộ Trạch, và mặc dầu ông này là người Công Giáo như Nguyễn Trường Tộ, cụ Trần vẫn gả con gái là Trần Thị Nhàn cho họ Nguyễn.  
Nguyễn Lộ Trạch là một thanh niên tuấn tú, con trai của Tuần Phủ Nguyễn Quốc Oai, bạn thân của Trần Tiễn Thành.  Ông đọc nhiều sách Tây Phương được dịch sang Hán ngữ như: Dinh Hoàn Chí Lược, Thiên Hạ Quân Quốc Lợi Binh Thư, Bác Vật Tân Biên,và  Hàng Hải Kim Châm, v.v.
Năm 1877, lúc 25 tuổi, ông đã nhờ nhạc phụ dâng lên vua Tự Ðức quyển Thời Vụ Sách bàn về quốc kế, dân sinh, canh tân, cải tổ nước Ðại Nam.  Sách này gồm sáu mục chính yếu như sau:
 
Ðặt thêm một thủ phủ ở Thanh Hóa là nơi đất rộng, dân giầu, để có thể tiếp tục trường kỳ kháng chiến.
Khai khẩn đất đai với binh đội theo chủ thuyết cổ truyền: “động vi binh, tịnh vi nông” và tổ chức ngoại thương.
Tổ chức qui mô quân đội hùng mạnh và tân tiến.
Nghiên cứu và thực tập khoa học, kỹ thuật Tây Phương.
Tổ chức hải quân và hàng hải dân sự.
Mở rộng bang giao quốc tế; kết thân với các cường quốc khả dĩ giúp nước Ðại Nam phát triển quốc nội và góp mặt trên trường quốc tế.
 
Hội Ðồng Cơ Mật đã họp để xét bản Thời Vụ Sách của Nguyễn Lộ Trạch, rồi đề nghị lên vua Tự Ðức gửi Nguyễn Lộ sang Hương Cảng học ngành kỹ thuật như một sinh viên thường.  Vì việc nước rối loạn, vua Tự Ðức không có thì giờ xem xét kỹ bản điều trần, chỉ phê có một câu: “Tại sao nói chuyện cao siêu như vậy?”  Thế rồi chỉ ít tháng sau thì vua mất, mọi việc đều xếp lại để lo việc tống táng và kế vị, trong triều, ngoài quận rối loạn cả lên, chẳng còn ai thật sự lo việc dân, việc nước, khiến cho kẻ sĩ như Tùng Thiện Vương phải thốt lên câu: “Tóc bạc, gấm mây, sầu xã tắc!”
 
Cùng trong thời tao loạn tiếp xúc Ðông Tây đó, trong Nam có cụ Phan Thanh Giản (1796- 1867);  ngoài Trung có cụ Trần Tiễn Thành, cả hai ông đều gốc Minh Hương.  Thân sinh của họ Trần là Trần Triều Ðức, xuất thân là giáo viên trường làng.  Lúc Trần Tiễn Thành lên 9 tuổi thì thân phụ ông được Trịnh Hoài Ðức đề bạt vào chức quan Hàn Lâm Viện Ðiển Bộ, rồi được cử ra Thăng Long hành sự.  Ba năm sau thì ông được trở về Huế.  Năm 1824 ông được cử vào Nam giữ chức Tri Phủ Tân Bình ở Gia Ðịnh.  Chưa đầy một năm thì ông thọ bệnh mà mất vào ngày 10 tháng 8  năm 1825, hưởng thọ 50 tuổi.  Bà mẹ lúc đó mới 41 tuổi phải trở về Gia Hội buôn bán tần tảo nuôi năm con dại.  
Lúc Trần Tiễn Thành được 17 tuổi thì đến học tại dinh của cậu là cụ Nguyễn Khoa Minh, Lễ Bộ Thượng Thư.  Tới năm 22 tuổi, ông nhập Trường Quốc Tử Giám, có năng khiếu về thi phú.  Năm 23 tuổi ông cưới con gái quan Lễ Bộ Thượng Thư Lương Tiến Tường.  Năm 25 tuổi, ông đậu Cử Nhân Khóa Ðinh Dậu 1837 do Hà Tôn Quyền là giám khảo và Phan Thanh Giản làm phụ khảo.  Năm sau, Trần Tiễn Thành đậu Tiến Sĩ Ðệ Tam Giáp (Ðiện thí) do ba đại thần Phạm Hữu Tâm, Trương Ðăng Quế, và Hà Duy Phiên sát hạch.  Liền năm đó ông được cử giữ chức Hàn Lâm Viện Biên Tu.
Ðến thời Thiệu Trị, ông được thăng tới chức Án Sát tỉnh Thanh Hóa.  Ðến đời Vua Tự Ðức, Trần Tiễn Thành được cử đi công tác Hà Nội, tên mới của Thành Thăng Long từ đời vua Minh Mạng.  Nơi đây ông cưới một nàng hầu mới 17 tuổi, tên Hoàng Thị Giám, cũng gốc Minh Hương.  Bà này sinh hai con, người đầu tiên là Trần Tiễn Hối, sau này làm Tổng Ðốc Nghệ An.  
Tháng Tư năm thứ sáu triều Tự Ðức (1843), Vua ban tên mới là Tiễn Thành (đi ngay thẳng) thay cho tên cũ là Thời Mẫn.  Năm 1863 ông được Vua Tự Ðức chọn làm Thượng Thư Bộ Binh, lúc đó ông vừa đúng 20 tuổi.
Năm Tự Ðức 32, 1879, Vua Tự Ðức, vì cảm mến đức độ và văn tài, đã nâng ông lên chức Văn Minh Ðiện Ðại Học Sĩ, hàng ngũ vị vọng trong tứ trụ triều đình.  Lúc đó ông được 66 tuổi.  Ông là người tiến cử Nguyễn Văn Tường, kẻ xuất thân làm chức bang biện huyện Thanh Hóa, tỉnh Quảng Trị.  Ông đã từng đem Tường theo lúc ông được cử vào Nam công tác đặc biệt năm 1857.  Sau đó Tường được đưa ra Bắc làm phụ tá cho Hoàng Kế Viêm để dẹp loạn.  Không ngờ về sau này, chính Tường là người chủ mưu  ám hại Trần Tiễn Thành, ân nhân của y.
 
Tổng Kết
 
     Ðến đây là hết phần kể của học giả Hương Giang Thái Văn Kiểm về những biến động trong cung sau khi vua Tự Ðức qua đời.  Các biến động này đều do bàn tay đạo diễn của nhóm Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết khiến cho 3 vua bị bức tử và một vị phụ chánh bị giết, đồng thời những bản điều trần canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ và Nguyễn Lộ Trạch bị xếp xó làm cho nước ta mất đi cơ hội canh tân xứ sở như nước Nhật đã thực hiện và nhờ đó nước họ đã trở thành một cường quốc ở Ðông Á.   
Tại sao, trong khi Minh Trị Thiên Hoàng, Nhật Bổn hồi đó chịu mở rộng cửa đón nhận văn minh Tây Phương, thì các vị vua Triều Nguyễn, kể từ vua Gia Long, lại tỏ ra kỳ thị Thiên Chúa Giáo và không chịu bang giao với tây phương, mặc dầu vua Gia Long là người chịu ơn rất nhiều các vị giáo sĩ Tây Phương hồi đó?    
Một lý do có thể giải đáp câu hỏi đó là: các vua quan Triều Nguyễn sợ rằng người dân theo đạo sẽ chỉ biết phục tùng Chúa và các giáo sĩ, có nghĩa là,  uy  quyền tuyệt đối đối với những chế độ nào còn cấm đoán tự do tín ngưỡng.   Quyền tuyệt đối của nhà vua sẽ bị tổn thương.  Quan niệm “Vua là con Trời” – Thiên Tử - từng ăn sâu vào tim óc của các nhà nho hủ lậu đã khiến cho vua quan triều Nguyễn thi hành những chính sách vô cùng bất lợi cho đất nước trước phong trào bành trướng thế lực đế quốc Phương Tây không thể dung thứ cho những chính sách như vậy.
 
Ðây là một bài học cho những nhà cầm quyền ở những nước hiện nay đang có sự kỳ thị tôn giáo hay không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng.  Cộng đồng thế giới tự do hiện nay đang phát động các phong trào bảo vệ nhân quyền và dân quyền và rất có thể sẽ có những biện pháp “kỳ thị"
 
 
William.HDB & Bạch Cúc