User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ba mươi năm lưu lạc
Quê cũ đã mù tăm!
Chim bay về biển Bắc
Thăm thẳm mộng cành Nam

Ngoài song chiều đã tắt
Hoài niệm xanh đã vàng
Soi gương, người lạ mặt
Ngó sững ta bàng hoàng

Tóc xưa giờ điểm bạc
Nỗi xót tình ly tan
Đêm dài, thân lữ khách
Quán trọ sầu mênh mang

Ba mươi năm lưu lạc
Đất mẹ cách trùng khơi
Đầy trời bông tuyết trắng
Lòng riêng những ngậm ngùi

Từng mùa Thu lá chết
Bầy ve khan giọng đời
Chim bằng đôi cánh mỏi
Biển động sầu khôn nguôi!

Đành thôi tình lận đận
Thao thức mộng canh trường
Người xưa xa vạn dặm
Có xót lòng tha hương?

luulac

Hoàng Song Liêm