User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Không đợi xuân cũng về
Chẳng mong xuân vẫn lại
Riêng em chừ xa ngái
Bắt tình, tình sơn khê…

Đêm nằm nghe ngoài kia
Ai reo hò trừ tịch
Phòng không, nhìn tờ lịch
Năm mới sầu chưa đi…

Bạn xa chửa thấy về
Rượu đầy, Ta độc ẩm
Đâu dám mơ kinh kỳ
Giang hồ chôn… trường hận!

Hồ đời ai vấy bẩn
Để gió cuồng sân si?
Bắt xuân để làm gì
Khi chí cùn, lỡ vận?

batxuan

Trần Dzạ Lữ