User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Chèo đò bẻ bắp bên sông
Bắp chưa có trái bẻ bông chèo về! (Ca dao)
 
 
giả sử quê mình không có dòng sông
thì làm chi có bài đồng dao “chèo đò bẻ bắp...”
cho tuổi thơ một thời tắm mát
dòng nước hiền nguồn sữa mẹ yêu thương
 
giả sử quê mình không có dòng sông
thì có đâu những chuyến đò ngang đò dọc
chở nắng trung du về hong mái tóc
nét xuân thì gái biển mặn mà xinh
 
giữa mái chèo sóng nước gợn lung linh
bờ cát mịn gót chân trần thôn nữ
chuyến đò ngang đưa người mau kịp chợ
đưa người mau cho kịp nỗi chờ mong
 
giả sử quê mình không có dòng sông
lấy gì chở tình mẹ, tình cha, tình em, tình nước
lấy gì rửa vết thương thời trận mạc
sông vỗ về chia sẻ những mùa tang
 
ừ quê mình cũng có dòng sông
sao mọi thứ bây giờ như đứng lại
bức tranh quê sông không còn nước chảy
tội nghiệp câu hò bên đục bên trong
 
có ai về khơi lại dòng sông?
 
dongsong
 
Nguyễn Vô Cùng