User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
*Tưởng nhớ về Ba vợ
Con nhớ Ba ngồi phơi nắng hiên nhà
Đàlạt tháng năm trời dọn nắng chờ mưa
phơi nắng mà Ba mặc nhiều áo rứa
lại đeo kính đen con thấy mất hồn
tay ăn trộm nào biết dại biết khôn
chắc không dám ghé nhà mình đâu hỉ
Mạ buôn trà La Ba sáng sớm đã đi
Ba đơn chiếc ngồi coi nhà phơi nắng
con trai của Ba đông đoài tản mạn
con gái Ba đi học ở Nhatrang
con lâu về Xóm nhỏ ghé ngang
thăm Ba vợ ngó quanh nhà đỡ nhớ
Ba biết tình con dành cho o nớ…
Nắng vàng hanh về trước ngõ buồn khô
Ba vợ ngồi dáng buồn hơn trời Đàlạt
Mấy mươi năm rồi con còn giữ lại
vạt nắng mơi chiếc ghế đẩu Ba ngồi
cái áo bành-tô rộng dài quá khổ
đôi kính đen che nắng chói mắt mờ
con ghé về thăm áo trận giày saut
rồi vội đi để Ba ngồi thầm lặng
nhà đơn chiếc Ba chia lòng cùng nắng
chia tháng ngày theo căn bệnh già nua
không còn niềm vui cho cả bốn mùa
chỉ chút vui khi con về thăm vội
rồi ra đi nắng dọi chỗ Ba ngồi…
Giờ con đợi bóng chiều đời đang tới
mới hiểu nỗi lòng Ba vợ hồi xưa…
 chiadangngoixua
Trần Huy Sao