User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Ai ngồi bên cửa mơ màng 

Chơi vơi chiu rng nng vàng bên hiên 

Như là hn bưm mơ tiên 

Git mình tnh mng ch duyên b bàng

 

Gió thu nhè nh mơn man 

Th lòng m n mơ hoang lđường 

Chiu tàn lá úa  sương 

Yêu thơ nàng vn còn vương vn tình

Xuân Dip

vuongvan 

Ha: 

Chiu rơi nng  mun màng

p yêu lá mưt, nhum vàng mái hiên 

Nh người mng ưc thn tiên 

Cây xưa cành gãy rng duyên lá bàng

 

Lòng đau gió loạn hn man 

Đàn trđiu hát hn hoang tìm đường 

L tràn lá c ngm sương 

Thơ người còn đó su vương n tình

Phạm Linh Lan 

11/11/2016