User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Tamminh1 

Ballad Of The Green Berets

Fighting soldiers from the sky
Fearless men who jump and die
Men who mean just what they say
The brave men of the Green Beret

Silver wings upon their chest
These are men, America's best
One hundred men we'll test today
But only three win the Green Beret

Trained to live, off nature's land
Trained in combat, hand to hand
Men who fight by night and day
Courage deep, from the Green Beret

Silver wings upon their chest
These are men, America's best
One hundred men we'll test today
But only three win the Green Beret

Back at home a young wife waits
Her Green Beret has met his fate
He has died for those oppressed
Leaving her this last request

Put silver wings on my son's chest
Make him one of America's best
He'll be a man they'll test one day
Have him win the Green Beret

As Written & Performed by
SSgt Barry Sadler

Tamminh

Bài Ca Lính Chiến Mũ Xanh

Hào hùng lính chiến trời cao
Coi thường cái chết, nhảy vào không gian
Đúng như thiên hạ vinh danh
Những chàng chiến sĩ Mũ Xanh can trường

Phô đôi cánh bạc ngực chàng
Những thanh niên Mỹ vào hàng tuyệt luân
Thử tài trăm kẻ dự phần
Ba người được tuyển thiên thần Mũ Xanh

Luyện ngoài bình địa tung hoành
Luyện thêm chiến đấu tinh anh đêm ngày
Sánh vai nhau, tay trong tay
Mũ Xanh dũng cảm tiếng đầy vẻ vang

Ngực đôi cánh bạc phô trương
Đây trai Mỹ quốc giỏi giang hàng đầu
Đời tôn vinh đã từ lâu
Mũ Xanh chiến sĩ xiết bao oai hùng

Quê nhà vợ trẻ chờ chồng
Mũ Xanh số mạng trả xong giúp đời
Chết vì giải phóng cho người
Trối trăng vợ quý đôi lời cầu mong

“Gắn đôi cánh bạc ngực con
Nuôi con tuyệt hảo lớn khôn trưởng thành
Xứng danh trai Mỹ đua tranh
Thắng vào binh chủng Mũ Xanh lẫy lừng.”

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ (tháng 4-2016)