User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Man mác chiều xuân gợi nhớ nhà
Mỗi lần đếm lại chuyến tàu qua
Đồi thông xanh mát chiều qua bãi
Con nước trong lành tối ở ga
Thao thức canh gà lòng chỉ một
Bâng khuâng đầu ngõ dạ nên ba
Giòng sông năm cũ chừ xa cách
Mẹ thức đêm thâu mắt đã nhòa...
 
 
Mặc Hàn Vi  1/11/2015