User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Tưởng là gì của nhau
Thấy gần như biển sóng
Hạnh phúc rơi lóng lánh
Vào bàn tay nôn nao
 
Chưa là gì của nhau
Vói tay lòng sa mạc
Buồn theo qua biển cát
Biết đi đâu về đâu
 
Hãy là gì của nhau
Cho tay trong tay ấm
Đời không còn trái đắng
Xa rời cuộc bể dâu
 
Bao giờ là của nhau
Thơ nhuộm màu xanh biếc
Chim ca mừng ríu rít
Cột đời nhau dài lâu
 
Khi nào hết của nhau
Mới hay đời cô độc
Mất nhau mình lại khóc
Mà thương đến bạc đầuTrần Kiêu Bạc