User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

SUMMER SHOWER
-EMILY DICKINSON
*
A drop fell on the apple tree    
Another on the roof
A half a dozen kissed the eaves
And made the gables laugh
A few went out to help the brook
That went to help the sea
Myself conjectured, were they pearls
What necklaces could be!
The dust replaced in hoisted roads
The birds jocoser sung
The sunshine threw his hat away
The orchards spangles hung
The breezes brought dejected lutes    
And bathed them in the glee
The East put out a single flag
And signed the fête away
 
 

Hải Bằng.HDB chuyển ngữ

Thơ Lục Bát
Mưa Rào Mùa Hạ
 
Một giọt rơi trên cây chanh
Giọi khác rớt xuống mái tranh nghe rào
Vài giọt hôn lên vách cao
Mưa sa lộp độp lao xao tiếng cười
 
Vài giọt chẩy ra suối ngòi
Rồi trôi ra tới biển khơi nối dài
Ví thầm mưa là ngọc trai
Chuỗi hạt duyên dáng trang đài biết bao!
 
Bụi đường đã sạch dốc cao
Chim đùa ca hót vui sao chan hòa
Nắng vàng ngả nón chào hoa
Vuờn cây lấp loáng sao sa treo đầy
 
Tiếng đàn sầu thoảng đâu đây
Niềm vui tắm gội phút dây dạt dào
Vừng Đông hé dấu hiệu chào
Hội vui chấm dứt mưa rào vội ngưng.

Thơ Song Thất Lục Bát

 Mưa Mùa Hạ
                       
Một giọt mưa rơi trên khóm táo
Giọt khác lao xao dạo mái nhà    
Vài giọt hôn vách hiên ta
Tiếng mưa lốp đốp hí hà cười vui
 
Vài giọt mưa trôi xuôi dòng suối
Rồi giúp tuôn ra tới biển ngoài
Ví chưng chúng là ngọc trai
Chuỗi hạt sẽ đẹp biết là nhừơng bao!
                                                   
Bụi cuốn rồi dốc cao đã sạch
Chim đùa ca lách tách tưng bừng
Trời kia đã tỏa nắng hừng
Trái cây lấp lánh sáng chưng khắp vườn
     
Tiếng đàn buồn theo cơn gió thổi
Vui như ai tắm gội dưới mưa
Vừng Đông hé dấu đơn thưa
Hội vui chấm dứt mưa vừa cũng ngưng
 
HBHDB
 
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển dịch thơ)
 
Cơn Mưa Mùa Hạ
 
Mưa rơi từng giọt mưa rơi
Giọt trên cây táo, giọt nơi mái nhà
Giọt hôn hiên vắng thiết tha
Đầu hồi ngắm cảnh mưa sa mỉm cười
 
Mưa rơi giúp suối êm trôi
Suối tuôn giúp sóng biển khơi bạc đầu
Giọt mưa trông tựa ngọc châu
Kết liên thành chuỗi phô mầu yêu thương
 
Mưa trôi sạch sẽ bụi đường
Muôn chim đua hót, phố phường vui tươi
Ánh dương hé lộ chân trời
Điểm tô lóng lánh buông lơi cây vườn
 
Gió rung thoảng khúc đàn buồn,
Hoà vào hoan lạc đang vươn điệu mừng;
Phương Đông giương ngọn cờ hồng
Mưa vui lễ hội vội nhường vầng dương.
 
(Thơ Ngũ Ngôn)
Mưa Rào Mùa Hạ
 
Giọt rơi trên cây táo
Giọt dạo trên mái nhà
Vài giọt hôn vào vách
Lộp độp vui như cười
 
Vài giọt sa trong suối
Rồi xuôi ra đại dương
Ví chúng là ngọc trai
Chuỗi hạt thật dễ thương
 
Đường lên dốc sạch bụi
Chim đùa vui tưng bừng
Trời bừng lên nắng hạ
Vườn cây trái long lanh
 
Tiếng đàn buồn theo gío
Tràn ngập vui hớn hở
Vừng đông mở tín hiệu
Ngày hội chấm dứt rồi
 
WH