User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Ru em. Ru biển. Ru đời
Ru mây chùng thấp. Ru trời dâng cao
Vì em là biển dạt dào
Nên ta yêu sóng lao xao dặm vời
 
Ru em cùng biển chung nôi
Chung chăn, chung chiếu (chung vôi, chung trầu)
Vì em là biển sóng nhàu
Hẹn nhau (Bãi Trước, Bãi Sau) tỏ tình
 
Vì em là biển trung trinh
Và ta vách đá gập ghình phận riêng
Ru em một mối hai giềng
Cho ngoan Bãi Trước. Cho hiền Bãi Sau
 
Ru em rong dợn ngần đau
Triều dâng (Bãi Trước, Bãi Sau) nguyên giòng
Mai ngày tình chắc long đong
Ru em (nước lớn, nước ròng) như nhau


 
Võ Thạnh Văn