User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Dưới đây lá những câu thơ đối đáp giữa thi hào Hà Thượng Nhân với nhà văn, thơ, khoa học gia Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh (trong đây có 8 câu trích ra được thư họa).

 

Tặng Anh Nguyễn Xuân Vinh   Kính Gửi Anh Hà Thượng Nhân
     
A! người tuổi trẻ tài cao ấy   Đã gặp năm xưa con người ấy
Tú khí non sông kết tụ thành   Đối xử cùng nhau dạ chí thành
Biết mấy trăm năm mà có được   Bằng hữu nơi anh mà có được,
Làm sao nói được chuyện vô danh   Làm sao còn nói chuyện công danh.
Vô ngôn dẫu muốn vô ngôn nữa   Thế sự vô cùng, đâu còn nữa
Cũng khó luận bàn chuyện các anh   Ai người tâm sự chuyện hùng anh.
Ngửa mặt nhìn lên, ta chợt hiểu   Ngửng mặt nhìn trời ta chợt hiểu:
Đoạn trường ngày trước vốn vô thanh   Tinh cầu xa tắp lại vô thanh.
Đoạn trường ngày trước giờ lưu lại   Tinh cầu ai kéo mà không lại?
Ngăn ngắt phương Đông vốn mắt xanh   Biền biệt trời Tây ánh mắt xanh.
Chẳng cứ mắt xanh hay mắt trắng   Tâm sự cùng nhau bao đêm trắng
Làm sao có những kẻ như anh   Trường đời gặp mấy kẻ tinh anh
Nổi giữa năm châu tay bác học   Xa nhau từ dạo tầm sư học
Tài hoa hồ dễ một lần thành   Một kiếp tài hoa, vạn sự thành.
Ôi Vinh, nhờ có ông là bạn   Hà quân, ta có anh là bạn
Ta vốn vô danh lại hữu danh   Thi hào, nên được chút lưu danh.
Danh đã lớn rồi, tâm cực lớn   Anh ngồi chiếu trên, sao mà lớn
Gì hơn được nữa tấm lòng thành   Ta ngồi mé dưới với tâm thành
Lấy tấm lòng thành trang trải hết   Sự đời bàn mãi, mà chưa hết,
Xuân Vinh, tôi rất mực tin anh.   Thảo bút, gieo vần gửi tới anh.
     
Hà Thượng Nhân   Nguyễn Xuân Vinh