User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Thân Tặng  Quý  Bạn  CHS/ NTT/VLg
 
Hồi  Tưởng…
Ngày  Apr.30, 1975
Có Ngày này…
Mới  có  Hôm  nay
Hội  Nguyễn  Trường  Tộ” ở  ngoài  Việt Nam!
Cuối đời, cứ ngỡ lang thang …
Cô đơn chiếc bóng, xa dần bạn xưa…!
                                       
Bao  gương  mặt  cũ  nào  ngờ
Cùng  nhau  hội  ngộ  xứ  người  xa  xôi!
Bây  giờ: “Nội – Ngoại” cả  rồi!?
Nhớ  thời  niên  thiếu  bồi  hồi  con  tim …!
                                     
Dáng  xưa , nét  cũ … khó  tìm:
Rụt  rè, e thẹn... giấu  niềm  ước  mong?
Quê  hương  súng  nổ  “đì  đùng”
Người  đi, kẻ ở… đều trong đau buồn!
 
Hòa  bình ?  Chẳng sướng gì hơn!..
Lại đi mất tích ngút ngàn xứ xa!...
Năm  châu   đều  có  bạn  ta
“Email” nối  kết  nghĩa  xưa  bạn  hiền !
                                     
“Sự sinh, sinh  sự” triền  miên
Dòng đời trôi mãi…!  Vui  Phiền  tùy  tâm
 
 
Nguyễn Hữu Nhựt