User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Thơ của Nguyễn Trường Tộ

 

alt

 

Dù say mê những tư tưởng cải cách xã hội, Nguyễn Trường Tộ còn là một nhà thơ

Thơ của ông rất trang trọng, tỏ rõ con người có chí khí cao. 

Lời thơ luôn luôn gợi tình cảm yêu nước, thương dân qua những cảnh hùng vĩ của đất nước”

 

Nguy nga, tráng lệ, màu sông núi

Tuyệt đỉnh chia đôi vũ trụ hình

Chiến lũy đã tàn lưu cổ tích

Ngự bia còn đó dấu uy linh

(Dịch giả: Lê Thước)

 

Trời biển tiệp màu chung sắc nước

Mưa rơi sóng vỗ khó phân minh

Nhẹ thuyền sóng biếc cao ba trượng

Mây ám vầng trăng suốt mấy canh

(Lê Thước dịch)

 

Nước non như cũ, hồn soi núi

Cảnh sắc rõ ràng đã đổi thay

Đất nước sơn hà ai đấy chủ?

Biết đem tâm sự hỏi trời thôi

(Lê Thước dịch)

 

Bộc bạch nỗi lòng khi phải hợp tác với Pháp làm thông dịch viên:

 

Dệt mướn thôn Tây chẳng phải nghèo

Khung cửi nhà người sẵn đấy theo

Gấm vóc xóm Đông mà hỏi đến

Kim vàng trân trọng nắn đường thêu

(Lê Thước dịch)