User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

 

Thơ: Vĩnh Tuấn
Phổ nhạc & Trình bày: Dương Thượng Trúc