User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

alt

{easyflash movie:flash/NguyenDinhToan_KhiEmVe.swf id:container width:690 height:530}

 

Thơ: Nguyễn Đình Toàn & Songthy

Nhạc: Khi Giấc Mơ Về

Thực hiện flash: Lanvan