User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

phatdan

Phật dạy: “Không luyến ái, vượt khỏi dục vọng, đó là hạnh phúc. Nhưng phá được “ngã chấp” [tức là chấp cái ta] mới quả là đại hạnh phúc.

Hàng năm, ngày Vía Phật là ngày Rằm Tháng Tư âm lịch. Năm nay – 2017 – là Mùa Phật Ðản thứ 2561tính theo Phật Lịch tức là tính từ năm 543 Trước Tây Lịch khi Ðức Phật nhập Niết Bàn. Lễ bao gồm ba ngày đặc biệt: Phật Ðản, Phật Ðắc Ðạo, và Phật Nhập Niết Bàn.

Theo ghi nhận trong cuốn: Ðức Phật và Ðiều Phật Dạy -The Buddha and His Teachings của Ðại Ðức Narada Thera -, người Tích Lan, do đạo hữu Phạm Kim Khánh phiên dịch và xuất bản tại Saigòn, 1964), Phật Thích Ca sinh ở Nepal (Ấn Ðộ) năm 623 Trước Tây Lịch và tịch năm 543 TTL, thọ 80 tuổi; con của Vua Suddhodana và Hoàng Hậu Maha Maya; bà mất sau vài ngày sinh Ðức Phật.

Ðức Phật là một nhân vật phi phàm được hàng trăm triệu tín đồ tôn sùng. Ðại thi hào Ấn Ðộ Rabindranath Tagore (1861 – 1941) tôn Ngài là bực Vĩ Nhân cao quý nhất trên thế gian. Triết gia Ðan Mạch, ông Fausboll tán dương Ðức Phật: “Càng hiểu biết Ngài, tôi càng quí mến Ngài”. Câu chuyện Ðức Phật ra đời cũng đượm màu sắc phi phàm.

Khi Ðức Phật ra đời được năm ngày, vua cha đặt cho cái tên là Siddhattha có ý nghĩa là người được toại nguyện.

Năm lên 16 tuổi, Ngài kết hôn với công chúa Yasodhara và sống cuộc sống gia đình vương giả trong 13 năm.
Năm 29 tuổi, Ngài xuất gia sau khi đã chiêm nghiệm thấy cuộc sống của con người là vô thường trong vòng sinh, lão, bịnh, tử đầy khổ lụy và rồi Ngài quyết định đi tìm sự thật để cứu nhân, độ thế làm sao thoát được khỏi vòng “Thành, Trụ, Di, Diệt” tức là “sinh ra, đứng vững, biến chuyển, rồi mất, một nguyên lý của cõi lưỡng cực âm-dương.

Ngài tìm đến các vị đạo sĩ rất nổi tiếng lỗi lạc xin học đạo và rất kiên trì thực hành các điều được chỉ dạy kể cả pháp môn tuyệt thực.

Sau 6 năm tu tập đủ các lối tu, Ngài thấy rằng khổ hạnh chỉ làm suy nhược tinh thần và thân thể mòn mỏi, yếu đuối.
Năm vị tu sĩ thân tín vẫn theo Ngài, thấy Ngài đột ngột bỏ phương pháp tu tập khổ hạnh bèn bỏ đi và nói “Ðạo sĩ Cồ Ðàm đã trở lại ưa thích xa hoa, đã ngừng cố gắng và quay trở lại đời sống lợi dưỡng”.

Sau đó, Ngài quyết định tự mình tìm chân lý bằng cách ngồi thiền (meditation, Zen) tập trung tư tưởng tìm kiếm ra lẽ sống chết và nguyên ủy của mọi phiền não, khổ đau; lúc này Ngài đã được 35 tuổi.

Sau 7 tuần ngồi nhập định dưới gốc cây Bồ Ðề, Ngài bỗng thấy trí tuệ ngời sáng và rơi vào trạng thái gọi là Ngộ (Enlightenment), thấy mình thông suốt mọi sự, tìm ra được lý lẽ của sinh tử và căn nguyên của khổ đau, và tìm ra được con đường giải thoát cho chúng sinh.

Từ đó Ngài trở thành Vị Phật (The Buddha) tức là Vị Ðại Giác (The Awakened One) hay Vị Ðại Ngộ (The Enlightened One) và Ngài đã đạt tới mục tiêu tối thượng là Niết Bàn (Nirvana) tức là nơi của hoàn toàn an tịnh, của hiểu biết toàn vẹn, và của giải thoát khỏi tất mọi dục vọng và khổ đau.

Tín đồ gọi Ngài là Ðức Phật, Ðức Thế Tôn. Người đạo khác gọi Ngài là Tôn Giả Cồ Ðàm (Bho Gotama). Ðức Phật xưng là Như Lai (Tathagata) có nghĩa là người đến và ra đi hằng như vậy.

Trước khi đạt đạo quả Vị Phật, ngài trải qua thời kỳ Bồ Tát (Bodhisatta) là người có nguyện vọng trở thành Phật và phải trải qua giai đoạn thực hành những đạo hạnh nơi trần gian đòi hỏi như Ðại Bố Thí, Ðại Trì Giới, Ðại Nhẫn Nhục, Ðại Tinh Tấn, Ðại Trí Tuệ và Ðại Thiền Ðịnh.

Ðức Phật viên tịch vào tuổi 80 (543 TTL). Trước khi nhập Niết Bàn, Ðức Phật nói với các đệ tử: “Hãy tìm sự cứu rỗi trong chân lý; đường tìm sự trợ giúp ở người nào cả ngoài chính bản thân mình.”
*
Ðức Phật Truyền Dạy Ðiều Gì

Tuyệt đại đa số người ta không tin là con người sinh ra từ ngẫu nhiên. Mỗi con người, trong thâm tâm, đều có một thắc mắc “Ta từ đâu đến và sẽ đi về đâu?” và còn có những câu hỏi khác như “Tại sao con người phải chết? Có cách nào làm con người sống mãi được không?
*
Một nhà đại tư tưởng Nga phát biểu đại ý rằng mỗi khi nhân loại đi vào con đường sa đọa có thể dẫn tới nguy cơ diệt vong thì lại có một nhân vật siêu phàm xuất hiện để huớng dẫn nhân loại ra khỏi con đường mê lầm. Ðức Phật là một trong những nhân vật đó.

Ngài cổ võ cho Con Ðường ở Giữa gọi là Trung Ðạo (The Middle Way), đó chính là con đường giữa lối sống khổ hạnh và lối sống theo dục vọng.

Ngài nêu lên 4 chân lý căn bản gọi là Tứ Diệu Ðế (Four Noble Truths) và 8 con đường giải thoát khỏi vòng sanh tử gọi là Bát Chánh Ðạo (The Noble Eightfold Path) để con người hằng sinh mãi mãi trong cõi Niết Bàn.

Bốn chân lý là bốn sự thật được chiêm nghiệm ngay trong cuộc sống hàng ngày. Đó là:

(1) Khổ Ðế: chân lý thứ nhất về khổ đau (the truth of suffering): Ðời người ai cũng phải trải qua chuỗi khổ đau: sinh ra, già đi, bịnh hoạn, và chết (sinh, lão, bịnh, tử).

(2) Tập Ðế: chân lý về nguyên nhân của khổ đau (the origin of suffering). Nguyên nhân của khổ đau là lòng ham muốn (ái dục) được kết tập từ muôn ngàn kiếp trước, tạo thành nghiệp quả của kiếp này và cứ thế xoay vần không bao giờ dứt nếu không kiên trì tuân theo pháp diệt khổ.

(3) Diệt Ðế: chân lý về quyết tâm triệt để diệt những nguyên nhân của khổ (elimination of suffering causes) mới chấm dứt đau khổ. Chân lý này đòi hỏi phải quán niệm tự giác giải phóng con người mình khỏi mọi luyến ái, tham, sân, si, mạn, nghi, và ác kiến bằng cách triệt để theo con đường chân lý thứ tư là Trung Ðạo (Middle Way) có tám nhánh gọi là Bát Chánh Ðạo.

(4) Ðạo Ðế: chân lý về con đường đúng nhất gồm 8 cách (the eightfold path) để diệt nguyên nhân của khổ đau. Có những giải thích khác nhau về những từ ngữ trong Bát Chánh Ðạo nên mỗi người cần có sự suy nghĩ riêng của chính mình. Tám cách đó là:

1. Chánh Kiến (right method of seeing things) là để có một cái nhìn đúng về sự vật, một cái nhìn không có tiên kiến hay thành kiến, một cái nhìn dựa vào lương tâm trong sạch. Phương pháp này đòi hỏi phải học hỏi không ngừng để nâng cao trình độ tri thức và đó là điều Ðức Phật quan tâm tới nhất vì u minh là nguồn gốc của tội lỗi. Học hỏi không ngừng để thanh lọc ô trọc trong bản thân tích tụ từ muôn kiếp trước.

2. Chánh Tư Duy (right thinking) là lối suy nghĩ đúng phát xuất từ Chánh Kiến và dựa trên những nền tảng đạo đức chung của nhân loại như bảo vệ sự sống của muôn loài, thương yêu. Chánh tư duy cũng đòi hỏi phải nâng cao trình độ kiến thức của bản thân.

3. Chánh Ngữ (right speech) là nói cho đúng, không nói sai nhằm có lợi cho mình. Chánh ngữ phát xuất từ chánh tư duy, từ lương tâm trong sạch và cũng đòi hỏi phải nâng cao trình độ kiến thức.

4. Chánh Nghiệp (right action) là có những nghề nghiệp chính đáng, lương thiện.

5. Chánh Mạng (right way of living) là sống cho có ý nghĩa chính đáng. Chánh mạng cũng phát xuất từ chánh tư duy và chánh kiến. Sống chánh mạng là sống lương thiện, vị tha, không phân biệt đối xử, tôn trong tự do và nhân quyền.

6. Chánh Tinh Tấn (right effort) là phải có những cố gắng, những nỗ lực kiên trì để vươn lên. Chánh tinh tấn biểu hiện ý chí thắng chính mình, triệt tiêu cái “tôi” dọn đường tiến tới mục tiêu cuối cùng là “vô ngã” chuẩn bị để thăng hoa (sublimation).

7. Chánh Tâm (right mindedness) là nỗ lực giữ cho tâm thức trong sáng bằng cách diệt hết dục vọng.

8. Chánh Niệm (right contemplation): tập trung tư tưởng để tiến tới giai đoạn Thiền Định.

Thực hành đủ 8 cách nói trên tức là nhìn, suy nghĩ, nói, làm, sống, cố gắng, và có ý thức sao cho đúng hay hợp lẽ là diệt được khổ.

Minh An.HDB