User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Người Việt chúng ta có tục thờ cúng tổ tiên, ông bà để tỏ lòng hiếu đạo. Ca dao có câu:
 
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu chính là đạo con
 
Chữ Hiếu của người Việt được nói tới từ thời Các Vua Hùng khoảng 2500 Trước Tây Lịch.
Huyền Thoại Tiên Dung và Chử Ðồng Tử: Tiên Dung là con gái của Vua Hùng thứ III. Chử Ðồng Tử là người làng Chử Xá; cha chết đi để lại cho cái khố để che thân thì Chử lại lấy liệm cho cha đỡ lạnh. Tiên Dung du hành đến tắm ở Bến Chử Gia; Chử không kịp chạy đi nơi khác nên bị phát hiện nằm giấu mình trong đống cát chỗ Tiên Dung đang tắm. Cảm động vì lòng hiếu của Chử; lại vì tấm thân con gái đã vô tình phơi bầy trước mắt chàng trai họ Chử, Công Chúa cho đó là do Trời định, nên chấp nhận kết duyên với Chử. Tuy nhiên Vua Cha không tán thành hành động của Tiên Dung. Sau đó họ Chử tu Ðạo Tiên và dùng phép lạ để cứu nhân độ thế, rồi hai vợ chồng cùng lên Cõi Tiên. Sự tích trên nói lên sự kiện là chữ hiếu và chữ tiết đã là nền tảng của văn hóa Việt được coi trọng hơn cả tinh thần giai cấp. Ðền thờ Tiên Dung và Chử Ðồng Tử hiện còn tại làng Chữ Xá, nay là xã Dạ Hoa, Sơn Nam.
 
Ðạo Phật và Ðạo Khổng sau này du nhập nước ta giúp những tình cảm thiêng liêng và những giá trị đạo đức xã hội căn bản được phát huy sâu rộng hơn. Ðây là một vài tư tưởng của cổ nhân đáng suy ngẫm.
 
Khổng Tử nêu lên đạo làm cha: “Cha mẹ nuôi con mà không dạy là không yêu con. Dạy mà không nghiêm cũng là không yêu con vậy. Cho nên nuôi con thì phải dạy; dạy thì phải nghiêm; nghiêm thì phải siêng; siêng thì tất làm nên được.”
 
Như vậy, phải nên hiểu nghiêm là gì? Có lẽ nên hiểu nghiêm là nghiêm cả với chính mình chứ không chỉ nghiêm với con. Nghiêm với chính mình tức là mình phải làm gương tốt trước. Cũng trong ý nghĩa đó, người Mỹ có câu: “Ðừng lo con cái không nghe lời mà hãy coi chừng chúng đang nhìn những điều mình làm.”
 
Ngày nay cha dạy con, có nên tỏ ra nghiêm khắc không?
 
Quan niệm về dạy con thay đổi theo thời gian và theo môi trường (chính trị, văn hóa, và giáo dục).
Lối giáo dục con cái nghiêm khắc đã lỗi thời. Chính vì tránh hậu quả tai hại của lối giao dục nghiêm khắc mà nhiều đạo luật và các tổ chức bảo vệ trẻ em đã được hình thành. Thời nay, không còn áp dụng câu nói: “Yêu con cho đòn cho vọt, ghét con cho ngọt, cho bùi.” nữa.
 
 
Ở Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 19, mặc dầu văn hóa Pháp đã được nhiều thanh niên nam nữ đón nhận, tinh thần thủ cựu của Nho Giáo vẫn còn mạnh, đặc biệt là tính nghiêm khắc vẫn còn trong nhiều người cha trong việc dạy con, đặc biệt là con gái, vì sợ mang tiếng là, và người cha vẫn còn chiếm địa vị độc tôn trong gia đình.
 
Nhưng, chính quan niệm giáo dục nghiêm khắc là một nguyên nhân làm cho con cái ít muốn gần gũi và tâm sự với người cha và nó càng làm tăng thêm tính hướng ngoại tự nhiên của con cái đối với cuộc sống ngoài ngưỡng cửa gia đình.
 
 
Hải Bằng.HDB