Học sinh ơi, nước non đang đợi chờ.
Ngày tương lai ngóng chúng ta những giờ.
Vai chen  vai, đoàn ta vui ca dưới nắng mai.
Tay trong tay cùng chung sức bồi đắp tương lai.
Cho quê hương, học sinh Nguyễn Trường Tộ quyết thề,
Dựng tương lai, đầy vinh quang hạnh phúc,
Nguyện hy sinh, thề nêu cao đoàn kết,
Quyết tâm luyện chí hiên ngang sạch trong.
Chúng ta thề noi gương Nguyễn Trường Tộ,
Cùng chen vai tiến, thề đem dâng hiến,
Đoàn học sinh Nguyễn Truờng Tộ cùng nhau quyết tiến.
Đoàn ta cương quyết, thề đem dâng hiến,
Nắm tay nhau cùng xây đắp ngày mai./.

Sáng tác: Cố Giáo Sư Hoàng Lý Ngô

 

 
Ông Nguyễn Trường Tộ là danh sĩ, có tinh thần canh tân nước nhà nhờ hấp thụ sở học Tây Phương, cùng với kiến thức nho học uyên bác mà thời bấy giờ truyền tụng là "Trạng Tộ".
 
Ông mở trường dạy học nhưng thường xuyên trình bản điều trần lên triều đình để canh tân nước nhà.  Đáng kể nhất là văn bản đệ trình vua Tự Đức những phương án đối phó với Pháp, lúc bấy giờ chiếm 6 tỉnh Nam Kỳ.  Có lúc ông trình xin được tổ chức đánh úp quân Pháp, lợi dụng tình hình Pháp đang thua Đức và Cách mạng Pháp bùng nổ.
Ông mất đi vào tuổi còn trẻ (1830 - 1871).  Nhưng sự nghiệp và lòng yêu nước của ông lưu truyền hậu thế.  
 
Trong tinh thần đó, trường Trung Học Tư Thục Nguyễn Trường Tộ được ra đời và đào tạo nhiều người hữu dụng, phục vụ trong tinh thần: "Chúng ta thề noi gương Nguyễn Trường Tộ" trong bài ca "NGUYỄN TRƯỜNG TỘ HÀNH KHÚC".
 
Đây là kim chỉ nam của học sinh Nguyễn Trường Tộ Vĩnh Long ngày xưa để noi theo, và ngày nay được cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ khắp năm châu tâm niệm.  Và trang nhà nguyentruongto.info được thành lập để cựu Giáo Sư và cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ có môi trường sinh hoạt của những người con thân yêu luôn tưởng nhớ đến mái trường năm xưa. 
 
Trang nhà nguyentruongto.info hân hoan đón nhận sự cộng tác của quý vị cựu học sinh, thân hữu và độc giả khắp nơi để trang nhà nguyentruongto.info ngày thêm tươi thắm.  Bài vở gồm tác phẩm thơ văn, biên khảo, và các chủ đề khác, trong tinh thần xây dựng, tôn trọng cá nhân, không đồi trụy, luôn luôn được BBT trang nhà nguyentruongto.info dang tay đón nhận. 
 
Nếu đường hướng trang nhà nguyentruongto.info phù hợp với tâm niệm của quý vị.  Quý độc giả có thể liên lạc với BBT qua mục "LIÊN LẠC" trong trang nhà. 
 
Bài vở và hình ảnh xin gởi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
BBT chỉ nhận những bài viết trong Microsoft Office Word dưới mọi dạng chữ và dành quyền sửa chữa những lỗi kỹ thuật trong bài viết nếu có.
 
Trân trọng,
Ban Biên Tập